The Elikia Hope Foundation
 

In Waever Group, we support the Elikia Hope Foundation founded and chaired by Her Royal Highness Queen Diambi Kabatusuila Tshiyoyo Muata of the Democratic Republic of Congo  

WE RISE BY HELPING OTHERS

QUEEN DIAMBI KABATUSUILA

Her Royal Highness Queen Diambi Kabatusuila Tshiyoyo Muata of the Democratic Republic of Congo. Full title Diambi Mukalenga Mukaji Wa Nkashama Bakwa Luntu-Queen of the Order of the Leopard of the Bakwa Luntu of Kasai and her charitable organization the Elikia Hope Foundation would like you to support her humanitarian efforts.